Vastgoed onderhoud

Vastgoedonderhoud

Van der Leden Schilders is bij uitstek uw partner in Vastgoed-onderhoud. Wij kunnen voor u de zorg van binnen- en buitenschilderwerk uit handen nemen en verzorgen ook het bouwkundig onderhoud. Onze mensen zijn zowel vaktechnisch als op het gebied van Arbo en milieu gedegen opgeleid. Wanneer nodig werken wij  samen met een keten van vaste en gerenommeerde partners om ervoor te zorgen dat  uw bezit in een perfecte conditie wordt gebracht.

Herstel houtrot

Wij zijn gespecialiseerd in het opsporen en herstellen van houtrot. Voordat wij tot herstel overgaan zoeken wij eerst de oorzaak van het geconstateerde houtrot op. Vervolgens maken wij een voorstel hoe de oorzaak weg te nemen is zodat u er in de toekomst verzekerd van bent dat het houtrot niet meer terugkeert. Aansluitend maken wij een voorstel om  het houtrot te saneren. In veel gevallen kunnen wij houtrot herstellen zonder dat het complete kozijn vervangen hoeft te worden. Indien nodig kunnen wij natuurlijk ook complete gevelelementen vervangen

Prestatiecontracten

Bij prestatiegericht onderhoud gaan de afspraken net even verder. Bij traditioneel onderhoudsschilderwerk krijgt u garantie op het nieuw aangebrachte schilderwerk. Bij prestatiegericht onderhoud spreken we vooraf meetbare kwaliteitseisen af waar het schilderwerk bij oplevering en na een vooraf afgesproken onderhoudscyclus aan moet voldoen.

Voor aanvang van het schilderwerk wordt er eerst een nulmeting gedaan om te bepalen in welke onderhoudsconditie het object verkeert. Hierbij worden gebreken en risico’s geïnventariseerd. Vervolgens wordt met u de risico’s en de langertermijnvisie besproken en daarop wordt het onderhoudsscenario afgestemd.

Door onderhoud op de juiste wijze en het juiste tijdstip uit te voeren worden risico’s terug gebracht tot een aanvaardbaar niveau. Hierbij zijn voor u de risico’s tot een minimum beperkt en de onderhoudskosten in de toekomst beheersbaar.

Meerjarenonderhoudsplannen

Van der leden Schilders verzorgt ook meerjarenonderhoudsplannen (MJOP)  voor het onderhoud van uw onroerend goed. Een MJOP voor een pand wordt vastgesteld voor een periode van vijf, tien, vijftien of vijfentwintig jaar. De periode hangt af van de levensduurverwachting, de visie en eisen van de eigenaar.

Voordelen:
Het grote voordeel voor u is de kostenbeheersing