Diensten

Vastgoedonderhoud

Naast het traditionele schilderwerk hebben wij ons doorontwikkeld tot een bedrijf dat gespecialiseerd is in totaal vastgoedonderhoud. Door het verbinden van onze medewerkers aan de juiste partners kunnen wij alle facetten van het vastgoedonderhoud organiseren en uitvoeren. Totaal vastgoedonderhoud vraagt om technische specialismen. Het vervangen van bijvoorbeeld kozijnen door hout, kunststof en aluminium of het energetisch verbeteren van vastgoed, badkamers of keukens is werk voor vakmensen. Toch heeft meer dan 100 jaar ervaring ons geleerd dat onderhoud van vastgoed een andere expertise vereist: bewonersvriendelijk projecten uitvoeren.


Klantgericht vastgoedonderhoud

Het uitvoeren van groot onderhoud aan bewoond vastgoed, is een vak apart. Het is zaak dat de overlast voor bewoners tot een
minimum wordt beperkt. Onze organisatie is daar volledig op ingericht. Van de eerste voorbereidingen tot de laatste details. We plannen het zo, dat de doorlooptijd per woning zo kort mogelijk is. Door betrouwbare vakmensen in te zetten die klantgericht communiceren en zorgvuldig te werk gaan, wordt overlast tot een minimum beperkt.Resultaatgericht samenwerken

Bij prestatiegericht onderhoud gaan de afspraken net even verder. Bij traditioneel onderhoudsschilderwerk krijgt u garantie op het nieuw aangebrachte schilderwerk. Bij prestatiegericht onderhoud spreken we vooraf meetbare kwaliteitseisen af waar het schilderwerk bij oplevering en na een vooraf afgesproken onderhoudscyclus aan moet voldoen. 


Voor aanvang van het schilderwerk wordt er eerst een nulmeting gedaan om te bepalen in welke onderhoudsconditie het object verkeert. Hierbij worden gebreken en risico’s geïnventariseerd. Vervolgens worden de risico’s en de langetermijnvisie met u besproken. Hier wordt het onderhoudsscenario op afgestemd.

Door onderhoud op de juiste wijze en het juiste tijdstip uit te voeren worden risico’s teruggebracht tot een aanvaardbaar niveau. Hierbij zijn de risico’s voor u tot een minimum beperkt en de onderhoudskosten in de toekomst beheersbaar.

projecten

Schilderwerken

Bij Van der Leden Schilders hebben wij meer dan 100 jaar ervaring met schilderwerk van vastgoed voor zowel binnen en buiten. Schilderwerk is een belangrijk onderdeel van uw vastgoedonderhoud. Door tijdig uw vastgoed te laten schilderen voorkomt u schade aan het schilderwerk en ondergronden. Dit is een belangrijke reden om het schilderwerk netjes bij te houden. Wij willen u zo goed mogelijk adviseren om zo uw vastgoed in optimale conditie te houden.

Houtsanering

Herstel van kozijnen
Als u in kozijnen, ramen of deuren houtrot ontdekt, staat u voor de keuze. Plaatselijk vernieuwen of compleet vervangen? Alleen de aangetaste plaatsen repareren is vaak al een efficiënte en duurzame oplossing. Als specialist in vastgoedonderhoud worden wij vaak bij die keuze betrokken. Wij zijn gespecialiseerd in houtrot herstel. Wij hebben hiervoor gecertificeerde vakmensen in dienst.

Deelvervanging

Bij houtsanering analyseren we eerst het probleem. We meten vochtpercentages in het hout, onderzoeken de schimmels en bekijken
de details. Als we begrijpen hoe het probleem is ontstaan, kunnen we herhaling voorkomen. Samen met u stellen wij de beste aanpak van houtsanering vast. Daarbij houden wij rekening met uw wensen, eisen en budget. We verwijderen de houten (gedeelten van) onderdelen
waar houtrot in zit. Soms passen we deelvervanging toe. Na herstel wordt het geheel strak afgeschilderd, bij voorkeur zowel aan de buitenzijde als de binnenzijde.

Houtsanering: efficiënt en duurzaam
Na de houtsanering kan een kozijn weer jarenlang mee. Het vraagt weliswaar om specialistisch vakwerk, maar u bespaart de kosten van
nieuwe ramen en deuren, beglazing en hang- en sluitwerk. Daarom kiezen veel vastgoedeigenaren in overleg met ons voor houtrot herstel. Een duurzame oplossing.

Advies

Wij hebben ons doorontwikkeld tot een bedrijf dat zich toelegt op integraal vastgoedonderhoud. Wij vinden dat de rol van adviseur daar ook bij hoort. Met het behalen van het VGO-keurmerk bewijzen wij ook dat deze rol bij ons past. Als het gaat om vastgoedonderhoud of -renovatie kunnen wij u bijstaan met bijvoorbeeld:


  • Planvorming door middel van het opstellen van (onderhoud)scenario’s
  • Kostenberekening van uitvoering van de te nemen maatregelen
  • Kostenberekening van exploitatie en gebruik na onderhoud en/of renovatie
  • Opstellen MJOP (meerjarig onderhoudsplan)
  • Nulmetingen
  • Onderzoek zoals EPA, asbestinventarisaties, Flora en Fauna, betononderzoek en thermografisch onderzoek

Wij zijn uw totaaloplossing voor vastgoedonderhoud.