Onze organisatie

Historie

Van der Leden Schilders is een schildersbedrijf dat sinds 1930 bestaat. In 2000 hebben wij onze werkzaamheden uitgebreid met vastgoedonderhoud waarbij uiteenlopende onderhoudswerkzaamheden voorkomen. Hiervoor werken wij met een vast team van ketenpartners en specialisten om zo onze opdrachtgevers te kunnen ontzorgen. Onze opdrachtgevers zijn hoofdzakelijk coöperaties, vve’s en vastgoedbeheerders. Het werkgebied bestrijkt voor het overgrote deel de provincie Zuid-Holland. Van der Leden Schilders heeft een vaste kern van 25 onderhoudsmedewerkers bestaande uit schilders, een timmerman en een metselaar.

Medewerkers

Gedragsregels Van der Leden Schilders:

 • Wij komen onze afspraken na en als dat niet mogelijk is laten we dit tijdig weten
 • Wij zorgen ervoor dat onze werkzaamheden netjes worden uitgevoerd met oog voor de afgesproken kwaliteit
 • Wij controleren elkaar op het geleverde werk, maar leveren nooit onnodige kritiek.
 • Wij werken veilig voor onszelf en voor onze omgeving
 • Wij ruimen onze rommel op
 • Wij gebruiken geen alcohol of verdovende middelen op het werk of in het verkeer
 • Wij zorgen ervoor dat we verzorgd en schoon zijn
 • Wij maken geen overbodig geluid
 • Wij stellen ons hulpvaardig op
 • Wij melden schades die wij veroorzaken
 • Wij melden schades die er al zijn, zoals verfvlekken of kapotte spullen
 • Wij gebruiken altijd persoonlijke beschermingsmiddelen als dat nodig is
 • Wij laten de schaftwagen netjes achter
 • Wij hebben oog voor het milieu 
 • Wij denken mee met onze opdrachtgevers
diensten

Opdrachtgevers

Van der Leden Schilders voert onderhoudswerkzaamheden uit voor:
woningcorporaties, verenigingen van eigenaren, de zorgsector, overheid, zakelijke markt en particulieren. Met onze brede ervaring en
samenwerking met onze vaste partners zijn wij bij uitstek uw partner als het gaat om een totaaloplossing van planmatig vastgoedonderhoud.

VGO

Van der Leden Schilders is sinds 2017 in het bezit het van keurmerk VGO-keur. Het VGO-keur is het eerste en enige onafhankelijke keurmerk dat vastgoedeigenaren en beheerders zekerheid biedt over de kwaliteit en stabiliteit van een onderhoudsbedrijf en diens producten en diensten. Er zijn in totaal zestig bedrijven in Nederland die dit keurmerk mogen voeren. VGO-keur betekent dat een vastgoedonderhoudsbedrijf de kennis in huis heeft om resultaatgericht samen te werken. Meer informatie? Ga naar www.vgokeur.nl of bekijk de brochure.

RGS

Het resultaat van RGS

Resultaatgericht Samenwerken (RGS) leidt aantoonbaar tot lagere investerings- en onderhoudskosten, een optimale kwaliteit, een efficiënter proces en een grotere tevredenheid van de opdrachtgevers en hun klanten.

Een doordachte visie en complexstrategie

Resultaatgericht Samenwerken staat voor het gezamenlijk werken met de opdrachtgever en andere ketenpartijen aan vastgoedprojecten vanuit een doordachte visie en complexstrategie. Hierbij krijgt de opdrachtgever aan de hand van verschillende scenario’s met kostenberekening inzicht in de noodzakelijke en/of gewenste investeringen binnen een langdurige onderhoudsperiode. We houden daarbij rekening met de thema’s die hij belangrijk vindt. Zo krijgt de opdrachtgever exact waar hij om vraagt en kan hij een juiste keuze maken die past bij de complexstrategie.

Onze missie

Missie
Van der Leden Schilders is een bedrijf dat continu de ontwikkelingen in de markt volgt, medewerkers intern en extern opleidt en deze stimuleert in het gebruik van de nieuwste technieken en milieubewuste materialen. Er wordt voortdurend geïnvesteerd in veilig en gezond werken. Voor opdrachtgevers is Van der Leden een betrouwbaar bedrijf dat haar afspraken nakomt, oplossingsgericht is en altijd kwaliteit levert. Van der Leden Schilders staat voor een open communicatie, gericht op een goede verstandhouding en samenwerking. De medewerkers van Van der Leden Schilders zijn respectvol en servicegericht, zowel tegenover de  opdrachtgever als de bewoners van een complex. ‘Afspraak is afspraak’ is het motto van het bedrijf.


Visie
Omdat Van der Leden Schilders de ontwikkelingen in de markt nadrukkelijk volgt, ziet het bedrijf een groeiende behoefte en

verwachting bij de opdrachtgevers om resultaatgericht samen te werken (RGS). Gekoppeld aan de ambitie van Van der Leden Schilders om ook een adviserende partner te zijn, wil het bedrijf haar goede marktpositie nog verder versterken.

Belangrijke voordelen van RGS voor Van der Leden Schilders:

 • Eerder in de voorbereiding van het proces betrokken zijn
 • Meer sturingsmogelijkheden, wat zich vertaalt in een optimaal proces
 • Faalkosten worden tot een minimum beperkt
 • Continuïteit van werkvoorraad, wat tot continu rendement leidt
 • Een impuls voor innovatie en kennisontwikkeling
 • Verbetering van het eigen imago dankzij tevreden klanten/bewoners
 • Optimaliseren van de kwaliteit die Van der Leden Schilders nastreeft 

De voordelen van RGS voor de opdrachtgever zijn dat deze wordt ontzorgd in:
 • Planontwikkeling
 • Planuitwerking
 • Projectuitvoering
 • Beheersfase
Dankzij goede prestatieafspraken krijgt de opdrachtgever te maken met kostenreductie. Door de implementatie van RGS worden er een aantal belangrijke taken van de opdrachtgever dus uit handen genomen.